Stel niet uit!

‘t Kan morgen te laat zijn,

voor eeuwig te laat!

‘t Kan morgen te laat zijn,

maar heden nog niet!

O, kies toch het leven

dat de Heere je biedt!

Previous post
Next post

Comments are closed.